DJEČJI VRTIĆ «FIJOLICA»

Trg kralja Tomislava 2

Tel: (040)645-601

Mob: 099-319-8716

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: http://www.djecjivrticfijolica.hr/


Online UPISI u 2021./2022. ped. godinu

03.05.2021. - 07.05. 2021.g.

 

web stranica www.djecjivrticfijolica.hr online „Zahtjev za upis“

      1.Redoviti 10-satni programi (Prelog i Draškovec)

-          rani odgoj - za djecu od 1 g. do 3 g.

-          predškolski odgoj – za djecu od 3 g. do polaska u školu

2. Posebni program katoličkog vjerskog odgoja (Cirkovljan)

-          predškolski odgoj – za djecu od 3 g. do polaska u školu

3.Predškola (3 sata dnevno)

-          za djecu koja nisu uključena u redovni 10-satni program

 

Potrebni dokumenti za upis:

  • Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja)
  • Uvjerenje o mjestu prebivališta roditelja/skrbnika i djeteta (preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika)
  • Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti kod upisa (Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Fijolica – na web stranici vrtića)

Back to top