UPISI

 

Popis novoupisane djece po skupinama (šifra djeteta)


INICIJALNI RAZGOVOR

Obavještavamo roditelje/skrbnike da će sva novoupisana djeca biti pozvana na inicijalni razgovor sa stručnom službom.

Pročitajte više...

                         TERMINI INICIJALNIH RAZGOVORA - STRUČNA SURADNICA PEDAGOGINJA

                         TERMINI INICIJALNIH RAZGOVORA - STRUČNA SURADNICA PSIHOLOGINJA


 

Online UPISI u 2020./2021. ped. godinu

 11.05.2020. -   15.05. 2020.g.

web stranica www.djecjivrticfijolica.hr

online „Zahtjev za upis“

1. Redoviti 10-satni programi (Prelog i Draškovec)
- Smjenska skupina
-  Produženi boravak

2. Posebni program katoličkog vjerskog odgoja (Cirkovljan) - smjenska skupina i produženi boravak

3. Predškola (3 sata dnevno, Prelog)

 

Potrebni dokument za upis:

- Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja)

- Uvjerenje o mjestu prebivališta roditelja/skrbnika i djeteta (preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika)

- Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti kod upisa

(Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Fijolica – na web stranici vrtića)


UPISIBack to top