ULOGA ZDRAVSTVENE VODITELJICE

Radno mjesto zdravstvene voditeljice u dječjem vrtiću regulirano je Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, koji je sastavni dio Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi RH.

Zdravstvena voditeljica radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece u suradnji sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgajateljima, roditeljima i ostalim čimbenicima, sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka.

Djelokrug rada  zdravstvene voditeljice  određen je “ Programom Zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima“ i obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Brine o njezi i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece

 • Prati provedbu sistematskih zdravstvenih pregleda tj. Potvrdu o sistematskom pregledu novoupisane djece,analizira i potiče na aktivnost ( odgajatelja, roditelja), ako postoji potreba.
 • Prati pojavu pobolijevanja djece u skupinama te razloge izostajanja iz vrtića. Kod pojave zarazne bolesti (jednog ili više djece), surađuje s Epidemiološkom službom i sudjeluje u provedbi protuepidemijskih mjera.
 • Organizira i provodi zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje u cilju stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja:
 • prema djeci,
 • roditeljima,
 • pomoćnicima,
 • kuharicama i ostalim djelatnicima
 • Sudjeluje u organiziranju, stvaranju adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane u Ustanovi za sve vrste programa prema HACCP sustavu
 • Brine o stvaranju i provođenju mjera HACCAP sustava
 • Izrađuje jelovnike s energetsko-prehrambenom i zaštitnom podlogom za sve vrste programa.
 • Izrađuje individualne jelovnike za djecu narušenog zdravlja (alergija, celijakija, itd.)
 • Sudjeluje u stvaranju uvjeta, atmosfere u skupini, prepoznavanja, poticanja i djelovanja na mijenjanje i usvajanje pravilnih prehrambenih navika kod djece, djeteta.
 • Prati primjenu Normativa, valorizira i predlaže adekvatna unapređenja.
 • Provodi antropometrijska mjerenja djece, utvrđuje stanje uhranjenosti, prema novim antropometrijskim standardima, te predlaže preventivne mjere na razini skupine i djeteta.
 • Brine o osiguranju i provedbi higijensko – sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima Ustanove.
 • U suradnji s odgajateljicama potiče, razvija, njeguje i doprinosi usvajanju kulturno higijenskih navika kod djece i brine da budu osigurana dovoljna sredstva za opću higijenu djece.
 • Prati provedbu čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora, dezinfekciju predmeta, prostora i igračaka, te predlaže unapređenja.
 • Organizira i prati provedbu realizacije sanitarnih pregleda i higijenskog minimuma djelatnika prema propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
 • Sudjeluje u radu stručnog tima u programu za djecu s teškoćama u razvoju.

ZDRAVSTVENA VODITELJICA U DJEČJEM VRTIĆU FIJOLICA JE SIMONA ŠOLTIĆ ŽVORC.
-          radno vrijeme od 8,00 do 15,00 sati

Zdravstveni voditelj u dječjem vrtiću - prezentacija

NAJČEŠĆE BOLESTI U VRTIĆU: ŠTO OČEKIVATI I KAKO POMOĆI DJETETU?

Back to top