OPIS POSLA PEDAGOGINJE


Poslovi i zadaće pedagoga definiraju se na nekoliko razina: u odnosu na dijete, roditelje, odgajatelje, te društveno okruženje, što taj posao čini izuzetno složenim. Pored toga, pedagog obavlja i ostale poslove: bibliotečno-informacijske, poslove dokumentiranja odgojno- obrazovne djelatnosti i dr.

Pedagog u odnosu na dijete:
• Sudjeluje pri upisu nove djece te formiranju odgojno- obrazovnih skupina
• Sudjeluje u otkrivanju i praćenju razvojnih potreba djeteta
• Sudjeluju u identifikaciji i planiranju/programiranju rada djece s posebnim potrebama
• Predlaže oblike i načine obogaćivanja odgojno- obrazovnog procesa u cilju podizanja kvalitete djetetova boravka u vrtiću
• Predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada koji će doprinjeti razvoju djece

Pedagog u odnosu na odgajatelja: 
• Sudjeluje u planiranju i valorizaciji odgojno- obrazovnog rada
• Sudjeluje u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja 
• Organizira stručne aktive (usavršavanje) unutar ustanove
• Radi s pripravnicima prilikom ostvarenja pripravničkog programa
• Podrška odgajateljima u istraživanju i unapređivanju vlastite odgojno- obrazovne prakse

Pedagog u odnosu na roditelje:
• Pruža stručnu pomoć u odnosu na pitanja vezana za odgoj djece
• Predlaže i sudjeluje u provedbi raznovrsnih oblika suradnje i komunikacije
• Potiče aktivno sudjelovanje roditelja u odgojno- obrazovnom procesu
• Informira i upućuje roditelje o odabiru najpogodnijeg programa za dijete (kraći i obogaćeni programi)

Pedagog u odnosu na društvenu sredinu: 
• Redovito surađuje s društvenom sredinom u organizaciji i obogaćivanju rada ustanove
• Upoznaje i informira društvene čimbenike s obilježjima odgojno-obrazovnog rada

Pedagog kao dio stručnog tima:
• Sudjeluje u planiranju i valorizaciji svih sudionika odgojno- obrazovnog procesa
• Provodi akcijska pedagoška istraživanja s ciljem istraživanja i unapređivanja pedagoške prakse
• Pomaže u pripremi odgajateljskih vijeća

 

Back to top