PROGRAMI

 

 

DJECA

Prema Državno pedagoškim standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (Zagreb, 2008.g. i Izmjene 2010.g.), čl. 3 u Dječjem vrtiću Fijolica postoje: 

1. programi s obzirom na trajanje:

    1.1. cjelodnevni program u trajanju 10 sati dnevno

    1.2. višednevni u trajanju od jednog do 10 dana –programi izleta, ljetovanja i zimovanja

    1.3. programi u trajanju do 3 sata dnevno –program predškole


2. programi odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi su:

2.1.redoviti program– cjeloviti razvojni program odgoja i naobrazbe djece u dobi od šest mjeseci do polaska u školu koji su namijenjeni djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja (10 skupina u Prelogu, 3 skupine u Draškovcu)

2.2.posebni program katoličkog vjerskog odgoja (1 skupina u Cirkovljanu)

2.3. program javnih potreba:
        a) za djecu u godini prije polaska u školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja 
(program predškole)

 

 

 

Back to top