Posjeta preloškoj tvornici modne obuće Paul Green

paul green 2

Kvalitetu odgojno-obrazovne prakse, izmedju mnogih čimbenika  određuje i spremnost svih sudionika na uspostavljanje partnerskih odnosa s obitelji prvenstveno,

ali i suradničkih odnosa, odnosno „otvorenost“ prema van, koja uključuje spremnost na uspostavljanje odnosa s relevantnim institucijama te   važnim tijelima lokalne zajednice važnim za razvoj djetetovih dobrobiti. Takav susret, na inicijativu roditelja i podršku rukovodećih osoba, realizirao se ovih dana u preloškoj tvornici modne obuće Paul Green. Prvenstveno na iskazan dječji interes, a potom i nedostatak iskustva o zanimanjima i zvanjima roditelja djece u odgojno-obrazovnoj skupini    „Pčelice“, odgojitelji su , u suradnji s roditeljima, omogućili djeci aktivniji pristup informacijama i stjecanju iskustva . Ovako fleksibilno strukturirana odgojno-obrazovna aktivnost, u poticajnom i bogatom okruženju proizvodnog procesa, omogućila je djeci niz mogućnosti za izražavanje, stvaranje, ali i aktivno stjecanje znanja i iskustva. Stvarajući uvjete za  roditeljsko sudjelovanje u planiranju, realiziranju i oblikovanju odgojno-obrazovnog rada, obogaćeni smo   individualnim posebnostima a time svakako svi zajedno pridonosimo kvaliteti našeg rada u procesu.

 

 

  • Paul_Green_1
  • paul_green_0
  • paul_green_2
  • paul_green_3
  • paul_green_33
  • paul_green_4
  • paul_green_5

Back to top