DJECA U SEDMOJ GODINI ŽIVOTA DO POLASKA U ŠKOLU

 

13

Djeca u sedmoj godini života, skupine Leptirići i Gljivice, su vrlo aktivna te pokazuju znatne govorne sposobnosti.

Pokazuju interes za igre i pravila te iz tih iskustava razvijaju pojmove i sposobnosti za rješavanje problema.

Većina šestogodišnjaka te mnogi sedmogodišnjaci mogu biti mentalno zreliji (naspram tjelesne zrelosti). Stoga su primjerenije aktivnosti one u kojima dolaze do izražaja različita umijeća i eksperimenti, nego one koje iziskuju mehaničko rješavanje zadataka za stolom.

Sedmogodišnjaci trebaju vrijeme potrebno za usvajanje i uvježbavanje novostečenih tjelesnih i spoznajnih aktivnosti. Postaju sve sposobniji za zaključivanje, slušanje drugih te pokazuju veću socijalnu uzajamnost.

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

 

 • 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Back to top