MJEŠOVITA ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA

 

7

Dobno mješovite skupine su one u kojima je dobna razlika između djece veća od jedne godine.

Takva je skupina Pčelice, u kojoj su djeca u dobi od 3 godine do polaska u školu.  U takvoj mješovitoj skupini svako dijete ima priliku, u manjim grupama, učiti na svoj način, kao i razvijati svoje sposobnosti na najbolji mogući način bez rigidnih pretpostavki o sposobnostima djece.U takvim skupinama atmosfera je prirodnija, sličnija velikoj obitelji u kojoj se svi brinu jedni o drugima na prirodan način.

Djeca mogu odabrati i djecu svoje kronološke dobi, ovisno o djetetovim preferencijama, razvojnom statusu, te aktivnosti u koju se uključuju. Dolaskom djeteta u okruženje s drugom djecom različite i iste dobi, ono uči kako se nositi s različitim emocijama, poput straha, tuge ili ljutnje, što ima utjecaj na njegov emocionalni razvoj. U takvom okruženju djeca uistinu napreduju u znanju, svladavanju društvenih vještina, jačaju svoje samopoštovanje, te imaju bolji odnos prema vrtiću, a kasnije i prema školi. 

Svako dijete u skupini ima svoju ulogu. Ono istovremeno ima priliku učiti od drugih, ali i podučavati druge, slušati ili obavljati neki praktični posao. U dobno mješovitoj skupini više je socijalnih kontakata, pozitivnih izražavanja emocija, a manje kompetitivnosti i agresije. Starija djeca tako nauče preuzimati odgovornost za svoje postupke kroz podučavanje mlađih. 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Back to top