PO DRAŠKOVEC

4

U područnom odjeljenju Draškovec djeca su smještena u tri skupine.

 

U jednoj skupini su djeca rane dobi (od 1 do 3 g.) i u dvjema skupinama su djeca predškolske dobi (od 3 g. do polaska u školu). Vrtić djeluje kao jedna obitelj u kojoj se svi osjećaju dobro i prihvaćeno.

Kvaliteta odgoja i obrazovanja djece proizlazi iz kvalitete njihova svakidašnjeg življenja u vrtiću i toj se kvaliteti posvećuje velika pažnja. Ako se dijete sagleda kao cjelovito biće, vrtić mora biti mjesto cjelovitog razvoja, odgoja i učenja i tako da se u njemu kontinuirano stvara primjereno odgojno-obrazovno okruženje u kojem dijete ima priliku ostvarivati raznovrsne interakcije s materijalima, drugom djecom i odraslima, pri čemu se dijete potiče na samoprocjenu i preuzimanje odgovornosti za svoje izbore i ponašanje.

Djeca imaju različite mogućnosti simboličkog izražavanja koje uključuju likovne, grafičke, kinestetičke, verbalne, gestikulacijske i mnoge druge ekspresivne modalitete. Korištenje različitih izražajnih medija olakšava međusobno razumijevanje djece s drugom djecom i odgajateljima, potiče razvoj novog znanja i razumijevanja. Kreativnost mora biti sastavnica cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa vrtića i mora biti utkana u sve segmente kurikuluma, pa stoga vrtići moraju postati mjesto koje će poticati djecu na korištenje različitih izražajnih medija napuštajući klišeje i sheme u svakom segmentu odgojno-obrazovnog procesa, te više pažnje posvećivati samom procesu stvaranja i izražavanja, a ne samom rezultatu to procesa.

Dijete je aktivni građanin zajednice koje ima vlastita prava i u stanju je aktivno sudjelovati u oblikovanju života zajednice vrtića, zajedno sa svojom obitelji i širom zajednicom. Njegove građanske kompetencije razvijaju se poticanjem razvoja samostalnog i kritičkog mišljenja te ohrabrivanjem na donošenje vlastitih sudova. Da bi vrtić postao mjesto demokratičnog življenja, aktivnog sudjelovanja i suodlučivanja djeteta potrebno je uvažavati djecu i omogućivati ostvarenje prava zajamčenih Konvencijom o pravima djeteta, poticati ih na sudjelovanje u donošenju odluka, na razvoj odgovornosti te aktivnog sudjelovanja u raspravama u kojima će slobodno iznositi vlastita stajališta.

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 2
 • 20
 • 21
 • 23
 • 25
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • viber_slika_2021-10-21_15-34-52-146

 

 

 

Back to top