ERASMUS + PROJEKT "THE OLD TORTOISE'S TREASURE TALES"

eramsusSuradnja sa Knjižnicom i čitaonicom grada Preloga se nastavlja na trogodišnjem Erasmus + projektu financijskog opismenjavanja djece u dobi od 3 - 7 godina.

U projektu, uz Hrvatsku (Knjižnica i čitaonica grada Preloga, Dječji vrtić Fijolica i Osnovan škola Prelog), sudjeluju partneri iz Rumunjske, Portugala, Litve i Italije. Prvi radni sastanak je bio u Rumunjskoj, na kojem je sudjelovala ravnateljica Knjižnice i čitaonice grada Preloga, Maja Lesinger, te ravnateljica Dječjeg vrtića Fijolica, Brankica Mezga. Drugi sastanak održao se u Portugalu, a na njemu je sudjelovala ravnateljica Knjižnice i odgojiteljica skupine „Pčelice“, Nataša Novak, koji su se aktivno uključili u projekt.

Kako bi što kvalitetnije i temeljitije mogli odraditi projektne aktivnosti, odgojitelji su u suradnji s knjižničarkom napravili interni plan aktivnosti koji se bazira na podržavanju kontinuiranog razvoja, naročito divergentnog mišljenja djeteta, odgoja i učenja svakog djeteta, uz prihvaćanje individualnih posebnosti svakog djeteta i osiguranje individualnoga pristupa svakom djetetu.

Kroz projekt podržavat će se razvoj slijedećih kompetencija djece: razlikovanje rada od igre, razumijevanje veze rada i novaca, raspoznavanje novca, poznavanje pravednosti, razumijevanje načina demokratskog odlučivanja i sudjelovanje u njemu, poznavanje i zastupanje svojih prava uz odgovorno ponašanje, te što uspješnije korištenje socijalnih vještina.                                                                                                                                 Sami ciljevi projekta odnose se na uočavanje veze rada i zadovoljavanje potreba: funkcija i vrsta novca, stjecanje iskustva o prodaji (od proizvodnje pa sve do načina prodaje),  stjecanje radnih navika ( briga o sebi i oko sebe), usvajanje, razumijevanje i poštivanje pravila, razumijevanje jednostavnog principa demokratskog odlučivanja, razumijevanje pravde i nepravde (primjerena ponašanja u vrtićkom kontekstu), prakticiranje socijalnih i komunikacijskih vještina, poštovanje svojeg i tuđeg   rada, svsishodno poštovanje dogovorenih pravila, slobodno izražavanje svojih stavova, mišljenja, iskustva, te davanje drugima isto, prihvaćanje odluke donesene glasovanjem.

Svim ovim ciljevima postavljeni su vrlo izazovni i zahtjevni zadaci i za odgojitelje i za knjizničarku, a to su, prvenstveno,osiguravanje dobrobiti za dijete iz Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

 

  • FB_IMG_1551859221454
  • FB_IMG_1551859625737
  • FB_IMG_1551859671017
  • FB_IMG_1551859681199

Back to top