PČELICE - PROSTORNO - MATERIJALNO OKRUŽENJE

pcelice t

U suvremenim pedagoškim koncepcijama naglasak je na promjenama koje će modelirati dječji vrtić po mjeri djeteta i po želji roditelja.

Mnogi uvaženi autori u nizu stručnih i znanstvenih publikacija iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ističu važnost stvaranja i oblikovanja kompleksne, poticajne okoline koja će djeci pružati dovoljno mogućnosti za izražavanje stvaralačkih mogućnosti, pozitivne emocionalne klime i komunikacije, interakcije, uz stalnu mogućnost dopune i promjene prostora. Suvremeni pristupi usmjereni na dijete pokazuju koliko veliki značaj ima stimulativno i primjereno okruženje na djetetov cjelokupni razvoj.

S obzirom na to da smo ove pedagoške godine „ podstanari ” u prostorima Osnovne škole, veliki je izazov stavljen pred odgojitelje. Polazeći od činjenice kako različite segmente odgojno-obrazovnoga procesa trebamo integrirati u sve segmente zajedničkog življenja svih nas u vrtiću, odnosno školi, započeo je za sve nas jedan novi razvojni put. Put na kojem i dalje dokazujemo da je stručnost i kompetentnost odgajatelja nezamjenjiva, nemjereno važnija od modernog, polivalentnog prostora. Rukovođene idejom da je ugoda jedna od važnih značajki kvalitete prostorno- materijalnog okruženja, veliku pažnju smo posvetile estetskoj razini prostora, vodeći računa da on djeci osigurava osjećaj dobrodošlice, zadovoljstva i ugode. Prostor smo željele osmisliti i organizirati tako da stimulira i motivira djecu, da pomaže djeci da se opuste i uspješno provedu cijeli dan u skupini sa što manjom mogućnošću ozljeđivanja. Željele smo oblikovati prostor shodno mogućnostima, da inicira i potiče pravilne izbore i mogućnosti za svladavanje samopomoći i samostalnosti, učenje i kvalitetnu interakciju. U samom početku formirale smo standardne centre za igru rukovodeći se dosadašnjim spoznajama o dječjim interesima. Sustavnim promatranjem determinirane su naše aktivnosti kao i njihova uspješnost. Takvim pristupom saznale smo što djecu posebno zanima, za što pokazuju interes i koje su njihove ideje i potrebe. I u tome smo uspjele. Naš je prostor oblikovan je tko da uvažava djetetove mogućnosti i inicijativu uz emocionalno stabilan socijalni kontekst te pozitivnu atmosferu. Kritičkim opažanjem rada uočavamo prednosti i nedostatke, tako da nam je prioritetni zadatak uskladiti prostor i aktivnosti prema individualnim potrebama djece, a sve u skladu s trenutnim mogućnostima.                                                                                                                                      

  • Pčelice_1
  • Pčelice_2
  • Pčelice_3
  • Pčelice_4
  • Pčelice_5
  • Pčelice_6

Back to top