MATIČNI OBJEKT U PRELOGU

 

face

U matičnom objektu u Prelogu djeca su smještena u deset odgojno-obrazovnih skupina. Tri skupine su djeca rane dobi i sedam skupina su djeca predškolske dobi.

Više...

DJECA U SEDMOJ GODINI ŽIVOTA DO POLASKA U ŠKOLU

 

13

Djeca u sedmoj godini života, skupine Leptirići i Gljivice, su vrlo aktivna te pokazuju znatne govorne sposobnosti.

Više...

DJECA RANE DOBI (od 1 g. do 3 g.)

3

Odgojno-obrazovne skupine djece rane dobi su tri, Zečići, Medeki i Bubamare.

Više...

PO CIRKOVLJAN 

   

Područno odjeljenje u Cirkovljanu ima jednumješovitu skupinu djece predškolske dobi, od 3 godine života do polaska u školu.

Više...

DJECA U ČETVRTOJ GODINI ŽIVOTA

1

U četvrtoj godini života su skupine Točkice i Pandice.

Više...

PO DRAŠKOVEC

4

U područnom odjeljenju Draškovec djeca su smještena u tri skupine.

Više...

DJECA U PETOJ I ŠESTOJ GODINI ŽIVOTA

10

Djeca u petoj i šestoj godini života (skupine Slonići i Sovice) uživaju u većoj raznolikosti iskustava i u aktivnostima za razvoj fine motorike – rad sa škarama, umjetničke aktivnosti, priručne igre, igre kuhanja.

Više...

MJEŠOVITA ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA

 

7

Dobno mješovite skupine su one u kojima je dobna razlika između djece veća od jedne godine.

Više...
Back to top