PRELOG

vrtic prelog

 

1. Skupina Medeki 

Djeca u dobi od 1 g. do 2 g.

Odgojiteljice: Martina Kovač Debelec i Helena Strahija

 

2. Skupina Bubamare

Djeca u dobi od 1 g. do 2 g.

Odgojiteljice: Barbara Balog i Lucija Vuk

 

3. Skupina Točkice 

Djeca u dobi od 2 g. do 3 g.

Odgojiteljice: Katarina Dolenec i Kristina Matjačić

 

4. Skupina Pandice

Djeca u dobi od 2 g. do 3 g.

Odgojiteljice: Kristina Posavec, Stjepana Sokač ½, Anamarija Vrbanec ½

 

5. Skupina Slonići

Djeca u dobi od 3 g. do 4 g.

Odgojiteljice: Jelena Čavlek i Sabina Kolenda

 

6. Skupina Sovice

Djeca u dobi od 4 g. do 5 g.

Odgojiteljice: Adrijana Karol i Monika Baranašić

 

7. Skupina Gljivice

Djeca u dobi od 4 g. do 5 g.

Odgojiteljice: Biserka Petković i Ines Strbad

 

8. Skupina Leptirići

Djeca u dobi od 5 g. do 6 g.

Odgojiteljice: Jasmink Hozjak i Maja Horvat

 

9. Skupina Vjeverice

Djeca u dobi od 6 g. do polaska u školu

Odgojiteljice: Nikolina Šafarić i Kristina Mihoci

 

10. Skupina Pčelice

Djeca u dobi od 4 g. do polaska u školu

Odgojiteljice: Nataša Novak i Anita Hegeduš Poljak

Back to top